Bull of the Hamer Tribesmen, Omo River Valley.

Elder Karo Tribesman , Omo River Valley

Cattles of the Nomads, Omo River Valley

The Omo River Valley

Young Tribesmen, Omo River Valley.